+4-0351 419 579 - 0771 547 022
office@cmsdolj.ro
Craiova, Bld.1 Mai, nr.8, bl.D10, Sc.1, ap.3, judetul Dolj

DOCUMENTE NECESARE PENTRU  AVIZARE CERTIFICAT MEMBRU CMSR

  1. certificatul de membru, în original;
  2. copie a actului de identitate ;
  3. dacă este cazul, copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui;
  4. copie a asigurării de răspundere profesională;
  5. copie a documentelor prin care se atestă realizarea punctajului profesional minim privind educația medicală continuă conform art. 5 din Decizia CN nr. 58/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  6. adeverință privind locul de exercitare al profesiei;
  7. dovada domiciliului, respectiv a reședinței, după caz (dacă nu rezultă din actul de identitate);
  8. dacă este cazul, dovada neîntreruperii activității profesionale pe o perioadă mai mare de 5 ani;
  9. Cerere-tip de avizare a certificatului de membru-se primeste de la secretariat, la depunerea documentelor sau se poate descarca de pe site www.cmsdolj.ro

Copiile vor fi certificate pentru conformitate de catre titular. In situatia in care nu se poate prezenta  documentul si  in original, este necesara copie legalizata a acestora.

Descarcati cererea de avizare certificat membru CMS Dolj

 cerere aviz anual pt pensionari